Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Giá Rẻ Nhanh Chóng

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị uy tín để làm chứng chỉ giám sát xây dựng hạng 1, 2, 3? Bạn cảm thấy lo lắng về thủ tục và phương thức xin cấp chứng chỉ? Không cần phải lo ngại nữa vì Làm Bằng Toàn Quốc đã có mặt với dịch vụ làm chứng chỉ ngành nghề giám sát đảm bảo chất lượng và uy tín.

Chúng tôi hiểu rằng quá trình xin cấp chứng chỉ trong lĩnh vực này có thể gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra đời để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tiết kiệm thời gian và đạt được thành công trong công việc giám sát xây dựng của mình. Hãy để chúng tôi giúp bạn có được chứng chỉ đáng tin cậy và chất lượng nhất.

Chứng chỉ giám sát xây dựng là gì?

MỤC LỤC - Ấn vào để đến nhanh đoạn cần xem

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
Làm chứng chỉ giám sát xây dựng là gì?

Chứng chỉ giám sát xây dựng là một trong những chứng chỉ được quy định bởi pháp luật về xây dựng tại Việt Nam. Được cấp cho những cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện sau khi hoàn thành khóa học và đạt được các tiêu chuẩn yêu cầu, chứng chỉ này cho phép người sở hữu có thể thực hiện công việc giám sát và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng một cách chuyên nghiệp.

Để đạt được chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, người học cần hoàn thành khóa học về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực giám sát xây dựng, được tổ chức bởi các trường đại học hoặc các tổ chức đào tạo có thẩm quyền. Sau đó, người học phải tham gia và đạt kết quả trong kỳ thi và đánh giá cuối khóa. Nếu đạt yêu cầu, họ sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng và có thể sử dụng để xin việc làm hoặc đăng ký tham gia các dự án xây dựng.

Các loại chứng chỉ giám sát xây dựng

Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì có các loại chứng chỉ Giám sát xây dựng sau:

Chứng chỉ Giám sát xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
Chứng chỉ Giám sát xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Đúng như cái tên, đây là loại chứng chỉ giám sát xây dựng dành cho các bạn làm giám sát trong các công trình dân dụng hoặc công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Chúng chỉ này có phạm vi hoạt động như sau:

 • Hạng I: Chịu trách nhiệm giám sát cao cấp cho các công trình thuộc lĩnh vực công trình dân dụng và đảm nhận vai trò là giám sát viên trong quá trình thực hiện xây dựng cho tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực nêu trên
 • Hạng II: Phụ trách giám sát các công trình từ cấp II trở xuống trong lĩnh vực công trình dân dụng, và có nhiệm vụ giám sát quá trình thi công xây dựng cho tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực nêu trên
 • Hạng III: Được giao trách nhiệm làm giám sát trưởng cho các công trình từ cấp III trở xuống trong lĩnh vực công trình dân dụng và phải thực hiện công tác giám sát cho tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực đó trong quá trình xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Đây là loại chứng chỉ dành cho các bạn hành nghề giám sát xây dựng trong các công trình giao thông của Việt Nam. Đối với từng loại công trình giao thông, các bạn sẽ cần những chứng chỉ khác nhau:

 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ)
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, hầm)
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường sắt)
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cảng đường thủy nội địa)
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ)
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Hàng hải)
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Hàng không)

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ giám sát xây dựng công trình giao thông như sau

 • Hạng I: Chịu trách nhiệm giám sát cao cấp cho các công trình thuộc lĩnh vực được đề cập trong chứng chỉ hành nghề, và đảm nhận vai trò là giám sát viên trong quá trình thực hiện xây dựng cho tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực đó
 • Hạng II: Phụ trách giám sát các công trình từ cấp II trở xuống trong lĩnh vực được chỉ định trong chứng chỉ hành nghề, và có nhiệm vụ giám sát quá trình thi công xây dựng cho tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực đó.
 • Hạng III: Được giao trách nhiệm làm giám sát trưởng cho các công trình từ cấp III trở xuống trong lĩnh vực được xác định trong chứng chỉ hành nghề và phải thực hiện công tác giám sát cho tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực đó trong quá trình xây dựng.

Chứng chỉ Giám sát xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
Chứng chỉ Giám sát xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đây là loại chứng chỉ xây dựng dành cho các bạn hành nghề giám sát xây dựng các công trình liên quan đến thủy lợi, đê điều.

 • Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi)
 • Chứng chỉ Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (Đê điều)

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT như sau:

 • Hạng I: Được làm giám sát trưởng các công trình thuộc lĩnh, vực  NN&PTNT được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề
 • Hạng II: Được làm giám sát trưởng các công trình từ cấp II trở xuống thuộc lĩnh vực NN&PTNT; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề
 • Hạng III: Được làm giám sát trưởng các công trình từ cấp III trở xuống thuộc lĩnh vực NN&PTNT; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Đây là loại chứng chỉ giám sát xây dựng dành cho các bạn chuyên giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. Đối với loại chứng chỉ này chúng ta sẽ có thêm 1 số loại công trình cụ thể trong chứng chỉ:

 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng – công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuật
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Giao thông
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình NN & PTNT
 • Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình, Công nghệ

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ giám sát xây dựng công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

 • Hạng I: Được làm giám sát trưởng, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình
 • Hạng II: Được giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp II trở xuống, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình
 • Hạng III: Được giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp III trở xuống, giám sát viên lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình

>>Xem thêm bài viết:

Làm chứng chỉ nghề

Làm chứng chỉ Sư Phạm

Làm chứng chỉ quốc phòng

Vì sao nên làm chứng chỉ giám sát xây dựng?

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
chứng chỉ giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đáp ứng nhu cầu pháp lý

Căn cứ khoản 1 Điều 24 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:
a) Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện hành nghề theo quy định;
b) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu lực hoặc hoạt động sai chứng chỉ hành nghề;
c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Như vậy, nếu như bạn đang hành nghề giám sát xây dựng nhưng không có chứng chỉ hành nghề của loại công trình tương ứng, bạn sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu bị phát hiện.

Do đó, các bạn cần phải sở hữu ngay cho mình chứng chỉ giám sát xây dựng từ dịch vụ giám sát xây dựng từ làm Bằng Toàn Quốc

Tiết kiệm thời gian và tránh các thủ tục rườm rà

Để có thể làm chứng chỉ giám sát xây dựng một cách chính quy, các bạn cần phải thỏa mãn các điều kiện của chính phủ theo thông tư số 17/2016 TT – BXD.

 • Chứng Chỉ  Giám Sát Xây Dựng Hạng 1: Tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 7 năm trở lên.
  Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 01 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại.
 • Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng Hạng 2: Tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 5 năm trở lên.
  Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 01 công trình cấp 2 hoặc 2 công trình cấp 3.
 • Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng Hạng 3: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 3 năm đối với Đại học, 5 năm đối với Cao Đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp. Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp 3 hoặc 02 công trình cấp 4.

Như các bạn đã thấy những yêu cầu về pháp lý để có thể thi sát hạch các bậc của chứng chỉ giám sát xây dựng rất rườm rà và mất nhiều thời gian. Do đó, các dịch vụ làm chứng chỉ giám sát xây dựng chính là lựa chọn tối ưu hơn làm chứng chỉ chính quy.

Vậy làm chứng chỉ giám sát xây dựng ở đâu uy tín?

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
Cách làm chứng chỉ giám sát xây dựng lấy ngay tại Làm Bằng Toàn Quốc

Làm Bằng Toàn Quốc là đơn vị cung cấp dịch vụ làm chứng chỉ giám sát xây dựng cho hạng 1, 2, 3 theo đúng chuẩn của bộ Xây Dựng phát hành

 • Kích thước : 85 mm x 125 mm với bìa cứng
 • Màu sắc: Màu đỏ đối với chứng chỉ cấp cho người có trình độ đại học – Màu hồng đối với chứng chỉ cấp cho người có trình độ cao đẳng, trung cấp.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng, hãy liên hệ ngay với Làm Bằng Toàn Quốc để được tư vấn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Quy trình làm chứng chỉ giám sát xây dựng tại Làm Bằng Toàn Quốc

Bước 1 – Liên hệ trực tiếp đến dịch vụ làm chứng chỉ giám sát xây dựng

Bạn chỉ cần liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua messenger trên trang web chính thức. Tại đây sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho bạn về các loại giấy tờ cũng như các mức chi phí khác nhau để bạn có sự lựa chọn tốt nhất.

Bước 2 – Tiếp nhận thông tin và báo giá

Tại bước này, tư vấn viên sẽ báo giá và yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cần thiết cho quá trình làm chứng chỉ cũng như số điện thoại liên lạc. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành làm chứng chỉ

Bước 3 – Hoàn thiện sản phẩm và bàn giao cho quý khách

Trong quá trình làm chứng chỉ, chúng tôi sẽ cung cấp bản xem trước cho bạn. Khi chứng chỉ được hoàn tất, bạn chỉ việc ngồi ở nhà, không phải đi lại, nhân viên sẽ giao hàng tận nơi. Khi quý khách đã kiểm tra hàng hóa và hài lòng với sản phẩm tại cơ sở mình mới tiến hành thanh toán.

Bước 4 – Dịch vụ về việc bảo hành sản phẩm

Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến sản phẩm đều được giải đáp 100%. Khi sản phẩm giao không đúng yêu cầu, quý khách sẽ cho hoặc không hài lòng về sản phẩm, quý khách sẽ có quyền trả lại và không phải trả tiền. Cơ sở cung cấp sẽ giải đáp mọi thắc mắc, khó khăn cho bạn liên quan đến sản phẩm.

Các thông tin cần cung cấp khi làm chứng chỉ giám sát xây dựng

Để có quá trình làm chứng chỉ trơn tru và sản phẩm chuẩn xác với thông tin của các bạn nhất, các bạn vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
Các thông tin cần cung cấp khi làm chứng chỉ giám sát xây dựng

Giá dịch vụ làm chứng chỉ giám sát xây dựng tại Làm Bằng Toàn Quốc

Đặc thù của các dịch vụ cung cấp chứng chỉ là giá cả đi đôi với chất lượng. Điều này cũng dễ hiểu, vì để có thể làm ra chứng chỉ chất lượng thì chi phí cao là điều không thể tránh khỏi. DO đó, mức giá “hợp lý” trong ngành này chính là mức giá tương xứng với chất lượng.

Mức giá của dịch vụ làm chứng chỉ giám sát xây dựng tại Làm Bằng Toàn Quốc được đánh giá là hợp lý:

Loại BằngCấp bậcGiá Thành
Chứng chỉ Giám sát xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậtHạng 13.000.000 – 4.000.000
Hạng 22.000.000 – 3.000.000
Hạng 31.000.000 – 2.000.000
Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng công trình giao thôngHạng 13.000.000 – 4.000.000
Hạng 22.000.000 – 3.000.000
Hạng 31.000.000 – 2.000.000
Chứng chỉ Giám sát xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)Hạng 13.000.000 – 4.000.000
Hạng 22.000.000 – 3.000.000
Hạng 31.000.000 – 2.000.000
Chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trìnhHạng 13.000.000 – 4.000.000
Hạng 22.000.000 – 3.000.000
Hạng 31.000.000 – 2.000.000

Các yếu tố ảnh hưởng tới già thành dịch vụ làm chứng chỉ giám sát xây dựng

Mức giá của chúng tôi sẽ thay đổi dựa theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng, tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn rằng số tiền mà bạn phải chi trả sẽ năm trong khoảng giá của bảng trên.

Chi phí liên kết với các sở Xây Dựng

Như các bạn cũng đã biết, sở Xây Dựng chính là cơ quan quản lý cũng như cấp chứng chỉ giám sát xây dựng, vì vậy, Làm Bằng Toàn Quốc đã chi mạnh tay để tạo mối quan hệ thân thiết với các cán bộ chủ chốt trong các sỏ Xây Dựng để có thể giúp tiếp cận phôi bằng gốc cũng như các con dấu, chữ ký của giám đốc sở.

Vì lí do đó, mức giá của chúng tôi có sự chênh lệch với các cơ sở giá rẻ khác. Nhưng chúng tôi đảm bảo rằng, “tiền nào của nấy”, giá của Làm Bằng Toàn Quốc là rẻ nhất trên thị trường so với chất lượng của chứng chỉ.

>>Xem thêm bài viết:

Làm chứng chỉ nghề Xây Dựng

Làm chứng chỉ hành nghề Y

Làm chứng chỉ hành nghề Dược

Cam kết của Làm Bằng Toàn Quốc về dịch vụ làm chứng chỉ giám sát xây dựng 

Làm Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng 2023 Nhanh Chóng
chứng chỉ giám sát xây dựng

Làm Bằng Toàn Quốc với hơn 12 năm hoạt động trong ngành cung cấp chứng chỉ hành nghề giả, chúng tôi nổi tiếng trên thị trường chỉ sử dụng phôi thật để làm chứng chỉ cho khách hàng. Do đó, chúng tôi tự tin cam kết rằng:

Chứng chỉ giám sát xây dựng có chất lượng như thật bao công chứng và xin việc

Bên cạnh sử dụng phôi thật, chúng tôi còn có máy móc hiện đại và dấu mộc từ bộ Xây Dựng, do đó, về hình thức sẽ không khác gì so với chứng chỉ thật. Về nội dung, chúng tôi có đầy đủ các nội dung của chứng chỉ thật

 • Các thông tin về nhân thân của người được cấp chứng chỉ;
 • Trình độ chuyên môn được đào tạo;
 • Lĩnh vực và phạm vi được phép hành nghề;
 • Thời hạn có giá trị của chứng chỉ;
 • Các chỉ dẫn khác.

Do đó, bạn hoàn toàn có thể tự tin đi xin việc cũng như công chứng chứng chỉ giám sát xây dựng của chúng tôi.

Thời gian làm chứng chỉ nhanh chóng

Hệ thống máy móc và nhân sự của chúng tôi hoạt động tại các thành phố lớn, điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có khả năng linh hoạt trong việc xác định thời gian nhận chứng chỉ giám sát xây dựng cho bạn.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin, chúng tôi đề xuất rằng thời gian nhận bằng sau khi yêu cầu được đặt là từ 2 đến 3 ngày làm việc. Trong trường hợp các yêu cầu đơn giản và không phức tạp, khách hàng cũng có cơ hội nhận bằng trong cùng một ngày.

Bảo mật tuyệt đối

Trong việc cung cấp các dịch vụ mang tính nhạy cảm, việc bảo mật thông tin luôn đóng vai trò quan trọng. Tại Làm Bằng Toàn Quốc, chúng tôi đưa ra các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và tiên tiến nhất.

Chúng tôi cam kết mạnh mẽ về việc không có việc rò rỉ thông tin, và quá trình sản xuất bằng cấp hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Làm Bằng Toàn Quốc. Nhờ vào điều này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng thông tin của họ sẽ không bị xâm phạm hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Không nhận cọc, chỉ nhận tiền khi bạn đồng ý nhận sản phẩm

Chúng tôi hiểu rất rõ tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi và phổ biến trong xã hội. Vì vậy, để khẳng dịnh sư uy tín và minh bạch trong quá trình làm việc, chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng đặt cọc hay các chi phí nào.

Chúng tôi chỉ nhận đúng số tiền đã được khách hàng đồng ý và trong trường hợp khách hàng không chấp nhận lấy sản phẩm, chúng tôi sẽ thu hồi chứng chỉ về hoàn toàn miễn phí. Với chính sách này của chúng tôi, bạn sẽ không sợ bị lừa đảo hay mất tiền oan.

Bảo hành 1 đổi 1

Khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định của chúng tôi, và vì vậy, chính sách bảo hành của chúng tôi được xây dựng để cung cấp lợi ích tối đa cho bạn. Chúng tôi cam kết sẵn sàng thực hiện việc tái cấp chứng chỉ giám sát xây dựng một cách hoàn toàn miễn phí cho khách hàng trong trường hợp bất kỳ vấn đề nào như bị mất hoặc hỏng hóc về bằng cấp.

Liên Hệ
Chát Ngay